Vesti

OD 1. JULA 2020. GODINE PREVOZI ZA I IZ TREĆE ZEMLJE SA BUGARSKOM BEZ DOZVOLA

29.06.2020

Podsećamo, poslednji sastanak Mešovite komisije za međunarodni drumski prevoz putnika i stvari između delegacije Republike Srbije i Republike Bugarske održan je u Beogradu tokom decembra 2019. godine. Tom prilikom, u skladu sa odredbama Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari između Srbije i Bugarske, a imajući u vidu da je liberalizacija bilateralnih i tranzitnih prevoza dogovorena još 2015. godine, srpska strana je predložila liberalizaciju (izuzimanje od režima dozvola) i prevoza za/iz treće države. Bugarska strana je prihvatila ovaj predlog.

Dogovoreno je da se, počevši od 1.7.2020. godine, u periodu od godinu dana, realizuju pilot projekat koji predviđa obavljanje prevoza tereta za/iz trećih zemalja od strane srpskih odnosno bugarskih prevoznika bez dozvole. Nakon isteka navedenog perioda dve delegacije će razmotriti prednosti i/ili nedostatke ovakvog režima i doneti konačnu odluku po ovom pitanju.