Vesti

ADR: PRODUŽENA VAŽNOSTI ADR SERTIFIKATA ZA VOZAČE I SAVETNIKE DO 28.02.2021.

23.12.2020

TRIGON INŽENJERING d.o.o. iz Beograda, centar ovlašćen za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe, kao i savetnika za bezbednost objavio je informaciju da je Republika Srbija potpisala Multilateralni sporazum M330 o primeni odstupanja prema odeljku 1.5.1 ADR.

 

 

Sporazum je sačinjen na predlog Irske podnet 23. oktobra 2020. godine, a predviđa da:

(1) Svi sertifikati o stručnoj osposobljenosti vozača čiji rok važenja ističe između 1. marta 2020. godine i 1. februara 2021. godine ostaju važeći do 28. februara 2021. godine. Ovi sertifikati se obnavljaju na pet godina ako vozač dostavi dokaz o pohađanju obuke obnove znanja u skladu sa 8.2.2.5 ADR i položi ispit u skladu sa 8.2.2.7 ADR pre 1. marta 2021. godine. Novi period važenja počinje sa originalnim datumom isteka dokumenta koji se obnavlja.

(2) Svi sertifikati za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe čiji rok važenja ističe između 1. marta 2020. godine i 1. februara 2021. godine ostaju važeći do 28. februara 2021. godine. Rok važenja ovih sertifikata se produžava od datuma njihovog originalnog isteka roka važenja na pet godina ako njihovi vlasnici polože ispit u skladu sa 1.8.3 .16.2 ADR pre 1. marta 2021. godine.

Ovaj sporazum važi do 1. marta 2021. godine za prevoz na teritorijama ugovornih strana ADR, potpisnica ovog sporazuma: Irska (23.10.2020.), Slovačka (26.10.2020.), Francuska (26.10.2020.), Češka (26.10.2020.), Slovenija (28.10.2020.), San Marino (30.10.2020.), Nemačka (2.11.2020.) Ujedinjeno Kraljevstvo (3.11.2020.), Italija (3.11.2020.), Švedska (3.11.2020.), Poljska (9.11.2020.), Grčka (9.11.2020.), Rumunija (11.11.2020.), Luksemburg (11.11.2020.), Belgija (13.11.2020.), Norveška (16.11.2020.), Mađarska (17.11.2020.), Austrija (18.11.2020.), Turska (19.11.2020), Finska (23.11.2020), Portugal (27.11.2020.), Letonija (1.12.2020.), Španija (2.12.2020.), Švajcarska (3.12.2020.), Hrvatska (3.12.2020.), Litvanija (9.12.2020.), Holandija (10.12.2020.), Srbija (17.12.2020.).

Sporazum M330 možete preuzeti ovde. Preporuka je da vozači kod sebe imaju kopije ovog sporazuma.