Vesti

AUSTRIJA: NOVI USLOVI ZA VOZILA ZA PRATNJU VANREDNOG PREVOZA

26.12.2017

Austrija je uvela nove uslove koje moraju da ispunjavaju vozila za pratnju vanrednog prevoza. Za pratnju se mogu koristiti samo bela putnička vozila koja moraju imati crvene reflektujuće trake sa strane. Osim toga, elektronski uređaj na krovu vozila za pratnju koji služi za upozorenje mora biti u stanju da prikaže zabrane preticanja, kao i da upozori na druge opasnosti.