Vesti

AUTOMATSKA OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA

24.10.2017

Republički fond za zdravstveno osiguranje počeo je da automatski overava zdravstvene kartice, pa poslodavci ubuduće neće morati da odlaze na šaltere. Uslov za automatsku overu bila je zamena knjižica. Poreska uprava na dnevnom nivou ažurira podatke o plaćenim doprinosima, na osnovu kojih Republički fond vrši automatsku overu.

Automatska overa trenutno nije moguća za osiguranike na osnovu samostalne delatnosti i za poljoprivrednike i članove njihovih porodica, s obzirom da Poreska uprava trenutno nije u mogućnosti da dostavi podatke o plaćenim doprinosima za navedene kategorije osiguranika u elektronskom obliku. Automatska overa nije moguća ni za decu stariju od 18 godina koja su na školovanju i studente do 26 godina koji su osigurani kao članovi porodice.