Vesti

B: KAMERE ZA KONTROLU ZABRANE PRETICANJA ZA KAMIONE U KIŠNIM USLOVIMA

19.11.2018

Holandski portal transport-online preneo je vest da će u prvoj polovini 2019. godine, flamanska regionalna vlada u Belgiji, na nacionalnim putevima na kojima postoji zabrana preticanja za kamione u kišnim uslovima, instalirati kamere. Kamere će biti opremljene senzorom za kišu koji će, u zavisnosti od intenziteta kiše, aktivirati ove kamere.

Belgija je jedina država u kojoj postoji zabrana preticanja za kamione u slučaju kiše. Mada se radi o pravilu koje je snazi još od 2007. godine, mnogi strani vozači ne znaju za ovo pravilo. Procena je da jedan od tri vozača kamiona krši ovu zabranu i da su prekršioci u 90 posto slučajeva stranci.

Flamanski ministar za mobilnost izjavio je za magazin „The Brussels Times“ da je bolja informisanost vozača važna ali ne i dovoljna, te da je neophodno intenzivirati kontrole i sankcionisanje prekršioca, što će se i postići primenom kamera koje će biti instalirane 2019. godine.