Vesti

B: NOVI IZNOSI PUTARINE U FLANDRIJI I BRISELU OD 1. JULA 2021

22.06.2021

Od 1. jula 2021. u Flandriji i Briselu će biti primenjeni novi, usklađeni iznosi putarine i primenjivaće se na sva teretna vozila, belgijska i strana, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3,5 tone, kao i na vozila kategorije N1 (do 3,5 t) sa BC kodom (vučno vozilo koje je projektovano i konstruisano prvenstveno za vuču poluprikolica). Proširenja mreže puteva sa naplatom putarine neće biti.

 

Usklađivanje iznosa putarine u Valoniji izvršeno je 1. januara 2021. godine i neće biti novog usklađivanja u julu.

Softveri na OBU uređajima (On Board Units) šest akreditovanih dobavljača – Axxès, Eurotoll, Satellic, Telepass, Toll4Europe i Total Marketing Services, biće automatski ažurirani novim tarifama.

Visina putarine u Belgiji zavisi od tri faktora: regiona u kome se nalazi put, najveće dozvoljene mase vozila i euro standarda koji vozilo ispunjava. Što je viši euro standard vozila i što je niža njegova najveća dozvoljena masa, to je niža putarina.

Više detalja o važećim iznosima putarina u Belgiji i iznosima koji će biti u primeni od 1. jula 2021. godine, dostupno je korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ na stranici Servisne informacije, u rubrici Putarine.