Vesti

BY: PROŠIRENJE MREŽE PUTEVA SA NAPLATOM PUTARINE

15.11.2018

Od 01. decembra 2018. godine, mreža puteva sa naplatom putarine u Belorusiji proširuje se sa tri nove deonice u ukupnoj dužini od 113 km.

Nove deonice na kojima se uvodi naplata putarine su:

– М-6 / Е 28 Minsk-Grodno – granica sa Poljskom (Bruzgi) – 77 km (od 57. km – do 134. km)
– М-6 / Е 28 Minsk-Grodno – granica sa Poljskom (Bruzgi) – 16 km (od 196. km do 212. km)
– P-28 Minsk-Mołodeczno-Narocz – 20 km (od 12. km do 32. km).