Obuke po oblastima

U okviru Centra za obuku KANCELARIJA IVANOVIĆ organizuje obuke i seminare iz sledećih oblasti:

1. Pristup delatnosti prevoza tereta – licenciranje domaćih prevoznika

2. Pristup tržišta prevoza tereta

– rasporeda stranih dozvola

– korišćenje CEMT dozvola

3. Radno vreme vozača – radno vreme vozača, vremena upravljanja, pauza i odmora, korišćenje tahografa

KANCELARIJA IVANOVIĆ će u narednom periodu proširivati oblasti i teme obuka i seminara.