Vrste obuka

OTVORENE OBUKE I SEMINARI

Otvorene obuke i seminari su unapred definisani po oblastima i temama, a namenjeni su svim zainteresovanim licima. Programi i datumi predavanja objavljuju se na stranici raspored treninga.
Ove obuke i seminari su uglavnom jednodnevni, u trajanju od dva do sedam časova. Pojedine obuke traju dva i više dana.

IN-HOUSE OBUKE

In – house obuke su zatvorenog tipa, prilagođene potrebama pojedinačnih naručilaca. Namenjene su zaposlenima u istoj kompaniji.
Polazeći od toga da svaka kompanija ima svoje specifičnosti, program, obim i dinamika predavanja posebno se utvrđuju u dogovoru sa menadžmentom.