Vesti

COVID19 I PROFESIONALNI VOZAČI

05.11.2020

Sve veći broj evropskih država pooštrava mere zaštite od širenja bolesti izazvane virusom COVID19. Ove mere podrazumevaju tzv. LOCKDOWN, zabrane kretanja, obavezno testiranje ili karantin i druge mere. Međutim, profesionalni vozači su po pravilu izuzeti od ovih mera uz posedovanje odgovarajućih prijava i/ili potvrda koje dokazuju da su razlozi njihovog kretanja u vezi sa izvršenjem posla profesionalnog vozača. Mere koje se u gotovo svim evropskim zemljama primenjuju i na profesionalne vozače su mere nošenja maski i održavanje distance.

Važno je napomenuti da su zbog kompleksnosti situacije moguće promene u važenju pojedinih mera u bilo kom trenutku!

U nastavku sledi spisak zemalja u kojima je profesionalnim vozačima potrebna prijava za ulazak na teritoriju zemlje i/ili potvrda(e):

BELGIJA

Od 1. avgusta 2020. godine u Belgiji je u primeni Obrazac za lociranje putnika. Obrazac je obavezan za sve, uključujući vozače kamiona koji  će na belgijskoj teritoriji provesti više od 48 sati i mora biti podnet ili poslat e-poštom pre prelaska državne granice

Postoje dve opcije za popunjavanje obrasca:
1) Obrazac se može preuzeti ovde, ispuniti i poslati e-poštom na PLFBelgium@health.fgov.be,
2) Obrazac se može popuniti i elektronski putem sledećeg linka.

Propisi nalažu da osoba koja se kreće tokom policijskog časa (između 00:00 i 05:00 u Flandriji i između 22:00 i 06:00 u Valoniji i u Briselu) moraju posedovati potvrdu za kretanje tokom policijskog. Ne postoji propisana forma ove potvrde a belgijsko udruženje prevoznika navodi da je za ove potrebe dovoljno koristiti obrazac predložen od strane Evropske komisije koji možete preuzeti ovde.

Model potvrde Evropske komisije je dokument koji se najčešće koristi i kao potvrda za prelazak granice. Osim toga, postoji i potvrda koja potvrđuje neophodnost prelaska granice u profesionalne svrhe, a koju je kreirala Savezna služba za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog koji možete preuzeti ovde.

FRANCUSKA

Od subote, 31. oktobra 2020. godine, Francuska je pod nacionalnim LOCKDOWN-om koji podrazumeva i određene zabrane kretanja. Izuzeci od zabrane kretanja postoje, između ostalog i iz profesionalnih razloga. Dakle, profesionalni vozači su izuzeti od ovih zabrana ali moraju posedovati potvrdu/sertifikat koji dokazuje razloge kretanja tokom trajanja zanrana. Formu potvrde, objavljenu na sajtu francuske vlade, možete preuzeti ovde.

VELIKA BRITANIJA

Od četvrtka, 5. novembra 2020. godine, Velika Britanija ulazi u četvoronedeljni LOCKDOWN. Prekogranična putovanja dozvoljena su samo iz profesionalnih razloga, što praktično znači da ne postoje ograničenja za profesionalne vozače ali pod uslovom da mogu dokazati da je njihovo putovanje u Veliku Britaniju deo njihovog posla. To mogu učiniti na više načina – izjava poslodavca, tovarni list ili licenca prevoznika. Nadležni Velike Britanije objavili su formu obrasca za izjavu poslodavca čije korišćenje nije obavezno, a koji možete preuzeti ovde.

Takođe, vozači su u obavezi da popune online obrazac sa svojim kontakt podacima i detaljima svog putovanja, i to ne više od 48 časova pre dolaska na granicu Velike Britanije. Prilikom ulaska u Veliku Britaniju u obavezi su da nadležnima pruže na uvid digitalnu ili štampanu verziju ovog obrasca.

Zvanična uputstva možete pročitati ovde.

ŠPANIJA

Španija je proglasila nacionalno vanredno stanje i uvela policijski čas. Prevoz tereta izuzet je od ograničenja, jer se kretanje iz profesionalnih razloga smatra opravdanim. Profesionalni vozači, u određenim situacijama kao što su kretanje do i od vozila, moraju posedovati odgovarajuću potvrdu/sertifikat. Za sada nema jedinstvenog modela. Regioni Rioha (La Rioja), Aragon i Navara imaju lokalno važeće potvrde koje možete preuzeti na sledećim linkovima

Rioha
Aragon
Navar

Postoji i zaseban obrazac za samozaposlene vozače koji posluje u Aragoniji, a koji je dostupan ovde.

GRČKA

U Grčkoj je na snazi policijski čas između 00:00 i 05:00 časova. Preporučuje se da vozači imaju popunjenu potvrdu za zaposlene u međunarodnom transportu koju je kreirala Evropske komisija koju možete preuzeti ovde.

LETONIJA

U Letoniji je na snazi obaveza onlajn prijave prelaska granice za sva lica, i to najranije 48 sati pre prelaska granice. Prijavu možete izvršiti na sledećem linku: https://covidpass.lv/en/

ČEŠKA

Na snazi je noćni policijski čas između 21:00 i 5:00 kada je kretanje dozvoljeno samo iz esencijalnih razloga – zdravlja, bezbednosti i kretanje u vezi sa poslom. Profesionalnim vozačima se preporučuje da poseduju potvrdu za zaposlene u međunarodnom transportu koju možete preuzeti ovde.

SLOVAČKA

Slovačka je uvela obavezno testiranje i karantin za većinu putnika koji ulaze na njenu teritoriju. Profesionalni vozači su izuzeti pod uslovom da poseduju potvrdu za zaposlene u međunarodnom transportu koju je kreirala Evropske komisija koju možete preuzeti ovde.

Izvor: trans-iNFO