Vesti

D: 1053 KRŠENJA ZABRANE KORIŠĆENJA PUNOG NEDELJNOG ODMORA U KABINI VOZILA 2019. GODINE

23.11.2020

Savezna kancelarija za prevoz tereta (BAG) utvrdila je 1053 kršenja zabrane korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini vozila u 2019. godini, značajno više nego 2018. godine kada je utvrđeno 691 kršenje ove odredbe, preneo je portal verkehrsrundschau.de. Podatak o strukturi tih prekršaja prema nacionalnosti kontrolisanih vozača nije dostupan.

 

Podsećamo, Evropski sud pravde doneo je 20.12.2017. godine presudu u vezi sa zabranom korišćenja punog nedeljnog odmora vozača u kabini vozila.

Polazeći od stava da Uredba (EZ) br. 561/2006 ima za cilj poboljšanje uslova rada vozača i bezbednosti saobraćaju, Evropski sud pravde navodi da kamionska kabina  nije odgovarajuće mesto za period odmora duži od perioda dnevnog odmora i skraćenog nedeljnog odmora. Sudije smatraju da je situacija koja podrazumeva da vozač provede sva vremena odmora – uključujući i pune nedeljne odmore – u kabini vozila, u suprotnosti sa ciljem poboljšanja uslova rada vozača.

Presudu Evropskog suda pravde na engleskom i hrvatskom jeziku, pretplatnici na INFO-centar mogu pogledati na stranici SUDSKA PRAKSA.