Vesti

D: AŽURIRANI SOFTVER NA OBU UREĐAJU KRAJEM AVGUSTA

05.08.2020

Prema najavama TOLL – COLLETa, od kraja avgusta 2020. godine ažurirani softver OBU uređaja omogućiće vozačima i operaterima nove funkcije. Informacije za vozača biće jasnije i informativnije. Ažuriranje će biti moguće izvršiti putem mobilne mreže, bez odlaska u servisne stanice.

Novi softver OBU uređaja donosi nekoliko novina. Između ostalog, unete su izmene u porukama o greškama. Kratak niz tonova koji se ponavlja u intervalima od pet minuta signaliziraće vozaču grešku u postupku naplate putarine. LED lampa će treptati crveno. Vozač će se tada morati odvesti do najbližeg parking prostora ili servisne stanice i potvrditi poruku o grešci na OBU uređaju pritiskom na „OK“. LED lampa će onda neprekidno svetliti crveno, a zvučni signala će prestati. Pojaviće se kod greške. Tada će vozač morati da rezerviše putarinu putem aplikacije i da kontaktira servisera.

Još jedna novina je da će prenos podataka o putarini biti označen malim simbolom antene. Kada simbol nestane, prenos je završen. Tu je i nova stavka menija „Info“ koja omogućava serviserima da vrlo brzo identifikuju i reše problem što ubrzava popravke i štedi vreme vozača.

Pregled svih promena koje donosi novi softver OBU uređaja možete pogledati u letku TOLL – COLLECTa.