Vesti

D: EVROPSKI SUD PRAVDE OCENIO DA JE NAPLATA PUTARINA U NEMAČKOJ SUPROTNA EU PROPISIMA. PREVOZNICI IMAJU PRAVO NA POVRAĆAJ DELA PUTARINE

19.11.2020

Krajem oktobra Evropski sud pravde doneo je presudu u slučaju naknade nemačke putarine. Prema ESP, naknada je naplaćivana suprotno propisima. Ovo je otvorilo mogućnost da prevoznici koji su koristili nemačke puteve i plaćali putarinu izvrše povraćaj dela naknade koja je protivzakonito naplaćena.

U svojoj nedavno donetoj presudi, ESP je pre svega naveo da Direktiva 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korišćenja određene infrastrukture od strane teških teretnih vozila nameće precizne i bezuslovne obaveze državama članicama. Cena putarine na transevropskoj putnoj mreži može uzeti u obzir samo infrastrukturne troškove, odnosno izgradnju, rad, održavanje i razvoj te infrastrukturne mreže. Kako je Nemačka u cenu putarina uključila i troškove povezane sa radom policije, iako su ti troškovi predstavljali samo mali deo od 3,8% ili 6%, ESP je presudio da je prekršena Direktiva 1999/62.

Nakon ove presude ESP firma EXPO d.o.o, partner KANCELARIJE IVANOVIĆ, inače firma specijalizovana za zastupanje prevoznika kod prijave vozača u Nemačkoj i Francuskoj i pružanje usluga stalnog predstavnika za kontakte sa nadležnim organima u Austriji i Nemačkoj, proširila je svoju ponudu i na uslugu pripreme dokumentacije za povraćaj dela nemačke putarine za prevoznike. Kontakte firme EXPO d.o.o. potražite na na www.expo.rs.