Vesti

D: INDEKS BROJA PREĐENIH KILOMETARA KAMIONA

16.06.2020

Indeks broja kilometara teretnih vozila (>7,5 t; min 4 osovine) čije praćenje je ustanovila Savezna kancelarija za prevoz tereta (BAG), predstavlja rani pokazatelj stanja nemačke ekonomije jer je veza između obima kamionskog prevoza i ekonomskog razvoja direktna – ekonomska aktivnost generiše potrebu za prevozom. Zbog toga, u sadašnjim uslovima visokog nivoa ekonomske neizvesnosti koja je posledica delovanja virusa COVID – 19 ali i zbog činjenice da nemački sistem naplate putarine obezbeđuje podatke o broju pređenih kilometara teretnih vozila u Nemačkoj brzo dostupnim, BAG i Savezni zavod za statistiku analiziraju i objavljuju ovaj podatak na dnevnom nivou.

Nedvosmisleno, virus COVID- 19 i dalje utiče na broj kilometara teretnih vozila u Nemačkoj. U odnosu na prošlu godinu, broj kilometara kamiona u Nemačkoj u maju 2020. godine je za 7,3 procenta manji nego u maju 2019. godine. Ipak, broj kilometara teretnih vozila po nemačkim putevima pod naplatom putarine u maju 2020. godine je porastao za 6,1 procenat u odnosu na april 2020. godine, saopštili su Savezna kancelarija za prevoz tereta i Savezni zavod za statistiku. Ovaj podatak ukazuje na blag oporavak nemačke ekonomije.

Izvor: verkehrsRUNDSCHAU