Vesti

D: U KOJIM SLUČAJEVIMA NE POSTOJI OBAVEZA REGISTRACIJE I POSEDOVANJA NEGATIVNOG TESTA ZA ULAZAK U NEMAČKU

26.01.2021

Vlada Nemačke ustanovila je primenu Digitalne prijave za ulazak u zemlju (DEA). Sva lica koja su pre ulaska u Nemačku u prethodnih 10 dana boravili u nekom rizičnom području ili području sa posebno visokim rizikom (područje sa visokim brojem incidencije ili područjem sa varijantom virusa), a ne mogu se svrstati u propisana izuzeća, dužni su da izvrše Digitalnu prijavu za ulazak u zemlju.

 

Aplikacija je dostupna na internet stranici pod adresom https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Osim obavezne prijave ulaska u zemlju, Nemačka je uvela i obavezno posedovanje negativnog testa i samoizolaciju.

Područja izvan granica Savezne Republike Nemačke svrstavaju se u 1) rizična područja i 2) područja sa posebno visokim rizikom. Područja sa posebno visokim rizikom su područja u kojima postoji posebno visoka incidencija širenja virusa (područje visoke incidencije) i područja u kojima se pojavila određena varijanta virusa (područje sa varijantnom virusa).

Koja su područja aktuelno kategorizovana kao područja visoke incidencije ili područja sa varijantom virusa objavljuje Institut Robert Koh na internet stranici pod adresom https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Počevši od 24.01.2021. godine Srbija je svrstana u područje visoke incidencije. Pored Srbije, u ovu grupu svrstane su i sledeće evropske zemlje: Albanija, Andora, Bosna i Hercegovina, Estonija, Litvanija, Letonija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija, Španija i Češka.

U područja sa varijantom virusa svrstane su Brazil, Irska, Portugal, Južna Afrika i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Izuzeća postoje i zavise od zavise od vrste rizičnog područja u kojem je lice boravilo prethodnih 10 dana pre ulaska u Nemačku. Među kategorijama lica koja se izuzimaju su i profesionalni vozači.

U slučaju profesionalnih vozača, uzimajući u obzir propisane obaveze i izuzeća, pravila su sledeća:

U slučaju prethodnog boravka u rizičnom području koje nije ni područje visoke incidencije ni područje sa varijantom virusa, profesionalni vozači su izuzeti od obaveze registracije i testiranja, bez obzira na dužinu boravka u rizičnom području ili u Nemačkoj.

U slučaju da je vozač prethodno boravio u području sa visokom incidencijom, obavezan je da se registruju, ali je izuzet od obaveze posedovanja negativnog testa ako je boravio u području sa visokom incidencijom do 72 sata ili će boraviti u Nemačkoj do 72 sata. Dakle, posedovanje negativnog testa obavezno je u slučaju da boravak u Nemačkoj traje duže od 72 sata.

U slučaju prethodnog boravka na području sa varijantom virusa, profesionalni vozači podležu obavezi registracije i testiranja.

Izuzeci od obaveze testiranja u opisanim situacijama primenjuju se samo ako vozač ne pokazuje tipične simptome infekcije, kao što su kašalj, groznica, curenje iz nosa ili gubitak osećaja mirisa i ukus. Takođe, svi izuzeci podrazumevaju i poštovanje odgovarajućih mera zaštite i higijene.

U postupku registracije obavezno je, između ostalog, navesti adresu u Nemačkoj u kojoj će lice biti tokom samoizolacije. Bez navođenja ove adrese nije moguće završiti postupak registracije. S obzirom da su profesionalni vozači izuzeti iz obaveze samoizolacije savetuje se da vozači  navedu adresu prvog mesta istovara ili utovara u Nemačkoj.

Više informacija o pravilima putovanja u Nemačkoj možete saznati na sledećim stranicama:

https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/-/2337520#content_2

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet/faq-dea-englisch.html#c20193

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html#c20225