Vesti

D: KONTROLA KAMIONA I TOKOM PANDEMIJE

22.04.2020

Početkom ove nedelje Savezna kancelarija za prevoz tereta (BAG), zajedno sa carinom i policijom, vršila je kontrolu teretnog saobraćaja u Minhenu i u lukama Manhajm i Duizburg.

U fokusu nadzora bila je provera poštovanja pravila o kabotaži, vremena upravljanja, pauza i odmora i pravila o minimalnoj ceni rada. Izvršena je kontrola 104 vozila, uključujući 51 vozilo iz EU i tri iz država nečlanica. Konstatovano je 22 prekršaja.

Izvor: VerkehrsRundschau