Vesti

D: NEMAČKA POLICIJA KORISTI „AKCIONE KAMERE“ ZA OTKRIVANJE UPOTREBE TELEFONA TOKOM VOŽNJE OD STRANE VOZAČA KAMIONA

29.09.2021

Sa novom opremom, nemačka policija je poslednjih dana intenzivno proveravala kabine kamiona na nemačkom A1. Koristili su takozvane akcione kamere za otkrivanje kršenja zabrane korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje.

Nezgode na krajevima kolona vozila koje se formiraju zbog gužvi u saobraćaju često su posledica korišćenja telefona tokom vožnje i već dugo su problem na nemačkim autoputevima. Male policijske kamere postavljene na krovu VW autobusa omogućavaju policiji da posmatra vozače u kabinama kamiona. Na ovaj način se nedozvoljena upotreba elektronskih medija tokom vožnje može bez sumnje otkriti i snimiti.

Osvrnuvši se na septembarsku ROADPOL akciju kontrole koja je u fokusu imala upravo ometanje u saobraćaju, iznet je podatak da je policija tokom ove kontrole otkrila brojna kršenja zabrane korišćenja mobilnih telefona ili drugih medija koji su skretali pažnju sa vožnje. Zanimljiv je podatak da je otkriveno više prekršioca muškog (oko 80%) nego ženskog (20%) pola.

Izvor: transport-online.nl