Vesti

D: NEMAČKA VLADA USVOJILA NOVE CENE PUTARINE

21.05.2018

Nakon što je odlučila da od 1. jula ove godine proširi mrežu puteva sa naplatom putarine za novih 40.000 km, nemačka vlada je tokom prošle nedelje donela i najavljenu odluku o povećanju putarine od 1. januara 2019. godine.

Prema novo usvojenom propisu, cena putarine će se sastojati od tri komponente:

– za infrastrukturu,
– za izduvne gasove,
– za buku.

Deo cene putarine namenjen infrastrukturi iznosiće, u zavisnosti od vrste vozila:

Vrsta vozila

Cena putarine u centima po km

Masa vozila od 7,5 t do 12 t 8,0
Masa vozila od 12 do 18 t 11,5
Kamion sa manje od 4 osovine i masom od 18 t 16,0
Kamion sa 4 osovine ili više i masom od 18 t 17,4

Deo cene putarine namenjen zagađenju životne sredine izduvnim gasovima iznosiće, u zavisnosti od kategorije vozila:

Kategorija vozila

Cena putarine u centima po km

Euro 0,1 8,5
Euro 2 7,4
Euro 3 6,4
Euro 4 3,2
Euro 5 2,2
Euro 6

1,1

Deo cene putarine namenjen zagađenju životne sredine od buke za sva vozila će iznositi 0,2 centa po km.

Toll Collect procenjuje da će proširenje putarine i povećanje cene uticati na 30 hiljada nemačkih kompanija sa približno 140 hiljada vozila. Prevoznici upozoravaju da će ovo poskupljenje putarine morati da dovede do povećanja cene transporta.