Vesti

D: NOVE KLASE MASA VOZILA NA NEMAČKIM OBU UREĐAJIMA

28.05.2018

„Toll Collect“ je dodatno razvio i unapredio sistem naplate putarine i izvršio tehničke pripreme za proširenje mreže puteva sa naplatom putarine od 1. jula 2018. godine i promenu načina obračuna visine putarine od 1. januara 2019. godine.

S tim u vezi, od 1. juna 2018. godine na OBU uređajima biće vidljive nove klase masa vozila, i to:

<7,5 tona
≥ 7,5 tona – 11,99 tona
≥ 12 tona – 18 tona
> 18 tona

S obzirom na trenutno važeće tarife, pogrešan izbor klasa između 7,5 tona i > 18 tona neće biti sankcionisan.

Više o naplati putarine u Nemačkoj i u drugim državama, pretplatnici na INFO-centar mogu videti na stranici Servisne informacije, Putarine.

Izvor: eurotransport.de