Vesti

D: POSLOVNA SITUACIJA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI SVE LOŠIJA

10.02.2020

Prema ekonomskoj analizi Saveznog udruženja za teretni transport, logistiku i skladištenje (BGL), poslovna situacija za nemačke transportne kompanije značajno se pogoršala u trećem kvartalu 2019, preneo je portal verkehrsRUNDSCHAU.

Ekonomska situacija u nemačkoj transportnoj industriji je u izveštajnom kvartalu i dalje negativna. Prema BGL, bilans poslovne situacije smanjen je u odnosu na prethodni kvartal sa minus 3 na minus 9,5 procentnih poena što predstavlja najgoru vrednost za treći kvartal od 2012. godine.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, 14 procenata kompanija smanjile su svoj vozni park, dok je 7,5 procenata kompanija povećalo svoj vozni park. Plasman usluge u odnosu na prethodni kvartal smanjen je u 28 procenata kompanija dok je u 17 procenata kompanija plasman usluge povećan. Zauzetost vozila opala je u 23 procenta kompanija, a povećala se u 9 procenata kompanija. U posmatranom kvartalu broj vozača smanjen je za 12,5 procenata.

Prema BGL, 45,5 procenata anketiranih kompanija borilo se u trećem kvartalu 2019. godine sa povećanim ukupnim troškovima, 38,5 procenata sa većim troškovima radne snage, 31 procenat sa povećanim troškovima vozila i 31 procenat sa povećanim troškovima goriva. Svaka deveta kompanija bila je suočena sa problemom naplate svoje usluge.