Vesti

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017

09.02.2018

Prema odredbama čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu, finansijski izveštaji se dostavljaju Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, i to kraja februara naredne godine, odnosno do 28. februara 2018. godine za izveštaje za statističke potrebe koji se sastavljaju za kalendarsku 2017. godinu.

U odnosu na dostavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu, nema značajnijih novina prilikom dostavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Dakle, sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo finansijske izveštaje za 2017. godinu obavezno dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku potpisane elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za privredne registre, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2017. godinu, omogućen je korisnicima još od 22. januara 2018. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji.