Vesti

EU: DOGOVOR U EVROPSKOM PARLAMENTU O PAKETU ZA MOBILNOST

09.04.2019

Posle višemesečnih pregovora, poslanici Evropskog parlamenta su na plenarnoj sednici održanoj 4. aprila usvojili poziciju za pregovore sa Većem o revidiranju pravila u drumskom transportu vezanih za pristup delatnosti i tržištu prevoza, radno vreme i vreme odmora i upućivanje vozača na rad u drugu državu.

Parlament želi da izmeni postojeće pravilo o obavljanju kabotaže uvodeći vremensko ograničenje od tri dana (sa neograničenim brojem prevoza) nakon kojih se vozilo mora vratiti u državu registracije i tamo provesti najmanje 60 sati pre obavljanja naredne kabotaže. Promene su planirane i u oblasti pristupa delatnosti i tržištu transporta za tzv. laka teretna vozila. Evropski parlament usvojio je stav o pomeranju granice od 3,5 t najveće dozvoljene mase na 2,4 t. Ovo praktično znači da će se u budućnosti, pravila u vezi pristupa delatnosti (licenciranje) i druga pravila, uključujući i ugradnju tahografa, odnositi na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 2,4 t.

Parlament je usvojio i poziciju o primeni pravila o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo na vozno osoblje. Članovi Evropskog parlamenta žele da se pravila o upućivanju vozača na rad u inostranstvo primenjuju na kabotažu i prekogranične prevozne aktivnosti, isključujući tranzit, bilateralne aktivnosti i bilateralne aktivnosti s jednim dodatnim utovarom ili istovarom u svakom smeru (ili nijednim na polasku i dva na povratku).

Članovi Evropskog parlamenta složili su se i oko pravila da se vozači moraju vraćati kući (najmanje svake 4 sedmice) i da se odmor na kraju sedmice ne može koristiti u kabini vozila.