Vesti

EU: EVROPSKI PARLAMENT USVOJIO PAKET ZA MOBILNOST

09.07.2020

Nakon tri godine pregovora, usaglašavanja i preglasavanja Evropski parlament usvojio je Paket za mobilnost. Usvajanjem Paketa za mobilnost menjaju se EU pravila o upućivanju vozača na rad, radnom vremenu vozača, tahografima, pristupu profesiji i pristupu međunarodnom transportnom tržištu.

Za prevoznike iz država članica EU srednje i istočne Evrope ovo znači veću administraciju i poteškoće u organizaciji i upravljanju poslovanjem. Prošle nedelje je devet država u zajedničkom pismu istaklo da su odredbe Paketa za mobilnosti pripremljene „u potpuno drugačijoj stvarnosti i ne odgovaraju trenutnoj situaciji“. Poljska, Bugarska, Kipar, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Malta i Rumunija istakle su da su propisi Paketa „restriktivni, diskriminatorni i protekcionistički“. S druge strane, nemački i francuski prevoznici, kao i prevoznici iz zemalja Beneluksa pozdravljaju odluku Evropskog parlamenta ocenjujući da će nova pravila obezbediti bolje uslove konkurencije, uslove za borbu protiv ilegalne prakse i bolje uslove rada vozača.

Šta donosi Paket za mobilnosti?

Prevoznici će morati da organizuju rad na način da se vozači koji obavljaju prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju mogu vraćati kući u redovnim intervalima – svake tri ili četiri nedelje. Pun nedeljni odmor ne može se koristiti u kabini kamiona, a ukoliko vozač ovaj odmor koristi van kuće, prevoznik mora platiti troškove smeštaja.

Tahografi ugrađeni u vozila biće korišćeni za evidentiranje prelaska granice. Da bi se sprečila sistematska kabotaža, vozilo će morati da „odmara“ četiri dana pre nego što u istoj zemlji obavi više kabotaža.

Prevoznici će morati biti u stanju da dokažu da su u značajnom obimu aktivni u državi članici u kojoj su registrovani, a prema novim pravilima kamioni će morati da se vraćaju u operativni centar prevoznika svakih osam nedelja.

Korišćenje lakih komercijalnih vozila najveće dozvoljene mase veće od 2,5 tone takođe će biti obuhvaćeni pravilima EU za prevoznike (licenciranje), uključujući i ugradnju tahografa.

U slučaju obavljanja kabotaže i međunarodnog transporta, isključujući tranzit, bilateralu i bilateralu sa dva dodatna utovara ili istovara, primenjivaće se pravila o upućivanju zaposlenih na rad u drugu državu.

Usvojena pravila stupaju na snagu nakon što budu objavljena u Službenom listu EU što se očekuje u narednim nedeljama. Pravila o upućivanju zaposlenih na rad primenjivaće se 18 meseci od dana stupanja na snagu propisa, a pravila o vremenu odmora, uključujući obavezu povratka vozača, primenjivaće se 20 dana od dana objavljivanja propisa. Pravila o vraćanju kamiona i druge izmene pravila u vezi pristupa tržištu primenjivaće se 18 meseci od dana stupanja na snagu propisa o pristupu tržištu.

Izvor: tran.iNFO