Vesti

EU: NOVO OZNAČAVANJE GORIVA

23.10.2018

EU regulativa o razvoju infrastrukture za alternativna goriva stupila je na snagu 12. oktobra 2018. godine. Ona uvodi zahteve za jednoobrazno označavanje pogonskih goriva – oznake različitog oblika za pogonska goriva biće obavezne na benzinskim pumpama (na automatima kao i na pištoljima za distribuciju goriva), kao i na novim vozilima svih kategorija koja su prvi put stvaljena na tržište ili registrovana počev od 12. oktobra 2018. godine (putnički automobili, teretna vozila, autobusi, mopedi, motocikli, tricikli i četvorocikli).

Nove odredbe važe za sve zemlje Evropske unije. Ove odredbe će se odnositi i na države EEZ (Island, Lihtenštajn i Norveška).


Slika: trans.info

· Oznake za benzin su okrugle, sa ispisom E5, E10 ili E85. Slovo „E“ označava prisutnost bio-komponente/etanola u benzinu a brojevi, na oznakama na stanicama za gorivo označavaju procenat bioetanola u benzinu, a na vozilima maksimalan procenat etanola u benzinu koji se preporučuje za vozilo.

· Oznake za dizel gorivo su kvadratnog oblika sa ispisom B7, B10 ili XTL, pri čemu slovo „B“ označava prisutnost bio-komponente / biodizela u dizel gorivu, a brojevi, na oznakama na stanicama za gorivo označavaju procenat biodizela u dizel gorivu, a na vozilima maksimalan procenat  biodizela u dizel gorivu koji se preporučuje za vozilo; ispis XTL se koristi u slučaju sintetičkog dizel goriva i označava da gorivo nije dobijeno iz sirove nafte.

· Oznake za gasovita goriva su u obliku romba sa ispisima: H2 za vodonik, CNG za komprimovani prirodni gas, LPG za tečni naftni gas i LNG za tečni prirodni gas.