Vesti

EU: POJAČANA KONTROLA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI PRIVREDNIH VOZILA NA PUTU

08.08.2018

Udruženja prevoznika iz više evropskih zemalja upozoravaju prevoznike da se u zemljama EU sprovodi pojačana kontrola tehničke ispravnosti privrednih vozila na putevima. Sprovođenje kontrole rezultat je početka primene Direktive 2014/47/EU o kontroli tehničke ispravnosti privrednih vozila na putu od 20. maja ove godine.

Direktiva se primenjuje na vozila M2, M3, N2, N3, O3, O4 i traktore vrste T5, nezavisno od države registracije tih vozila a sadrži i spisak mogućih neispravnosti za svaki element koji se kontroliše, kao i procenu stepena neispravnosti. Neispravnosti utvrđene tokom kontrole vozila na putu svrstavaju se u jednu od sledećih grupa:

– manje neispravnosti, koje nemaju značajan uticaj na bezbednost i životnu sredinu;
– veće neispravnosti, koje mogu imati uticaj na bezbednost saobraćaja ili na životnu sredinu ili dovesti druge učesnike u saobraćaju u opasnost;
– opasne neispravnosti, koji čine direktnu pretnju za bezbednost saobraćaja na putevima ili životnu sredinu.

Tokom kontrole, vozilo se najpre podvrgava početnoj kontroli tehničke ispravnosti (provera zapisnika o kontroli, ako ih ima; vizuelna ocena tehničkog stanja vozila; vizuelna ocena obezbeđenosti tereta). Na osnovu rezultata početne kontrole, kontrolni organ odlučuje da li je potrebno izvršiti detaljniju kontrolu tehničke ispravnosti koja se obavlja pomoću mobilne jedinice za pregled ili u najbližem objektu namenjenom vršenju tehničkog pregleda vozila.

U slučaju neispravnosti koje zahtevaju brzo ili neposredno uklanjanje zbog velikog i neposrednog rizika za bezbednost saobraćaja, nadležni organ će zabraniti korišćenja predmetnog vozila do otklanjanja neispravnosti. Pri tome, može dopustiti korišćenje takvog vozila kako bi se omogućilo stizanje do neke od najbližih radionica u kojoj se neispravnosti mogu otkloniti, pod uslovom da su uočene neispravnosti otklonjene u meri koja omogućava odlazak vozila u najbližu radionicu bez neposrednog rizika za bezbednost putnika ili drugih učesnika u saobraćaju.

U slučaju neispravnosti koje ne zahtevaju neposredno otklanjanje, nadležni organ može odlučiti o uslovima i odrediti razuman rok u skladu s kojima i unutar kojega se vozilo može koristiti pre otklanjanja neispravnosti.

Države članice EU su u obavezi i da do 20. maja 2019. godine uspostave i primene sistem procene rizika koji treba da predstavlja osnov za ciljani izbor privrednih vozila koja ne zadovoljavaju propise u pogledu održavanja i tehničke ispravnosti, uzimajući u obzir rezultate tehničkih pregleda i kontrole tehničke ispravnosti na putu.