Vesti

EU: PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE OGRANIČAVA MOGUĆNOST KAŽNJAVANJA PREVOZNIKA I VOZAČA ZA ODREĐENE PREKRŠAJE

02.12.2021

Evropski sud pravde je 9. septembra 2021. godine doneo presudu kojom je ograničio pravo nadzornih organa jedne države članice EU da izriču kazne za pojedine prekršaje koje je vozač počinio na teritoriji druge države članica ili treće zemlje, i to one prekršaje koje se odnose na korišćenje tahografa.

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni