Vesti

EU: ZABRANE KRETANJA ZA PREDSTOJEĆE USKRŠNJE PRAZNIKE

19.04.2019

U skoro svim evropskim državama za vreme predstojećih uskršnjih praznika biće na snazi zabrane kretanja. Sledi prikaz zabrana kretanja u pojedinim evropskim državama.

Austrija

Zabrane kretanja će biti na snazi 20. aprila u periodu od 15:00 do 24:00 dok će 21. i 22. aprila biti u periodu od 00:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila sa prikolicama, ako najveća dozvoljena masa motornog vozila ili prikolice prelazi 3,5 tone, odnosno ako je ukupna masa skupa vozila (tegljač sa poluprikolicom) veća od 7,5 tona.
Zabrane kretanja će biti 19. aprila na putevima A12 i A13 u pravcima ka Italiji i Nemačkoj.

Švajcarska

U Švajcarskoj zabrane kretanja će biti 19, 21. i 22. aprila u periodu od 00:00 do 24:00, za teška teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom većom od 3,5 t, odnosno kada ukupna masa celog skupa vozila prelazi 5t.

Češka

U Češkoj zabrane kretanja će biti 19, 21. i 22. aprila u periodu od 13:00 do 22:00, za teretna vozila i skupove vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Nemačka

Zabrane kretanja će biti na snazi 19, 21. i 22. aprila u periodu od 00:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t, kao i teretna vozila sa prikolicama.

Francuska

Zabrane kretanja će biti 20. aprila u periodu od 22:00 do 24:00, 21. aprila od 00:00 do 24:00 i 22. aprila od 00:00 do 22:00, i odnose se na teretna vozila i skupove vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Grčka

U Grčkoj zabrane kretanja će biti na snazi 25. aprila u periodu od 15:00 do 22:00,  26. aprila od 06:00 do 16:00, 29. aprila u periodu od 12:00 do 22:00 kao i 30. aprila od 11:00 do 23:00, za teretna vozila koja imaju korisnu nosivost preko 1,5t.

Mađarska

Zabrane kretanja će biti 18. aprila u periodu od 22:00 do 24:00, 19. aprila od 00:00 do 22:00, 20. aprila od 22:00 do 24:00, 21. aprila od 00:00 do 24:00 i 22. aprila od 00:00 do 22:00, za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5t (zabrane se ne odnose na vozila sa EURO 3 standardom ili višim koja rade u međunarodnom transportu).

Italija

Zabrane kretanja će biti 19. aprila u periodu od 14:00 do 22:00, 20. aprila od 09:00 do 16:00, 21. i 22. aprila od 09:00 do 22:00, za teretna vozila sa ukupnom masom preko 7,5t.

Luksemburg

U Luksemburgu zabrane kretanja će biti na snazi 18. aprila od 23:30 do 24:00 i 19. aprila od 00:00 do 21:45 za kretanja iz Belgije i Francuske ka Nemačkoj, 20. aprila od 21:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Nemačke ka Francuskoj i od 23:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Francuske ka Nemačkoj, 21. aprila od 00:00 do 24:00 za kretanja i ka Nemačkoj i ka Francuskoj i 22. aprila od 00:00 do 21:45 za kretanja i ka Nemačkoj i ka Francuskoj. Zabrane se primenjuju na sva teretna vozila čija najveća dozvoljena masa, sa ili bez prikolice, prelazi 7,5t.

Poljska

Zabrane kretanja će biti na snazi 20. aprila u periodu od 18:00 do 22:00, 21. i 22.  aprila od 08:00 do 22:00, i odnose se na teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 12t.

Slovačka

Zabrane kretanja će biti na snazi 19, 21. i 22. aprila u periodu od 00:00 do 22:00, i odnose se na teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Slovenija

U Sloveniji zabrane kretanja će biti na snazi 19. aprila u periodu od 14:00 do 21:00 i 21. i 22. aprila od 08:00 do 21:00, i odnose se na teretna vozila i skupove vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t. (bez zvanične objave )

***

Pregled zabrana kretanja za april kao i detaljan prikaz zabrana kretanja po pojedinim državama korisnici INFO-centar mogu pogledati na stranici Servisne Informacije – Zabrane kretanja.