Vesti

F: OD 1. MAJA PONOVO KONTROLE FRANCUSKIH GRANICA

23.04.2018

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske potvrdilo je da će od 1. maja biti ponovo uspostavljena kontrola državnih granica. Ova mera uvedena je u skladu sa Uredbom br. 562/2006 Evropskog parlamenta i Saveta koja daje pravo državama članicama EU da, ukoliko postoji dokazana teroristička pretnja, vlade država članica mogu odlučiti da ponovo uvedu granične kontrole kako bi osigurale sigurnost i bezbednost svojih građana.

Kontrola granica uspostavlja se na period od šest meseci, od 1. maja do 31. oktobra. Kontroli podležu sva vozila a naročito autobusi i teretna vozila u kojima se mogu naći ilegalni migranti.