Vesti

F: DA LI SE SMANJENJE DOZVOLJENE BRZINE KRETANJA NA FRANCUSKIM PUTEVIMA NA 80 km/h ODNOSI NA TERETNA VOZILA?

25.07.2018

Propisom koji je u primeni od 01. jula ove godine, francuska vlada je redukovala najveću brzinu kretanja vozila na dvosmernim putevima sa kolovoznim trakama bez centralnog razdvajanja traka, i to sa 90km/h na 80km/h, a u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja, pozivajući se na negativnu statistiku saobraćajnih nezgoda na ovoj vrsti puteva.

Da li se ovo ograničenje odnosi na teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 3,5t? Prema objašnjenju eksperta francuskog Nacionalnog saveta za bezbednost na putevima, ova izmena se ne odnosi na teretna vozila. Postojeće odredbe propisa o putevima koje regulišu najveće dozvoljene brzine kretanja teretnih vozila na ovoj vrsti puteva nisu promenjene – najveća brzina je već bila 80km/h sa dodatnim smanjenjem na 60 km/h za skupove vozila preko 12t najveće dozvoljen mase (tegljač + poluprikolica ili vučno vozilo + prikolica).

U okviru INFO-centra, na stranici Servisne informacije, korisnicima su dostupne informacije o dozvoljenim brzinama kretanja po putevima evropskih država.