Vesti

F: VIŠE OD 80 PROCENATA TRANSPORTNIH FIRMI POTPUNO ILI DELIMIČNO PRESTALO SA RADOM

22.04.2020

Prema poslednjem istraživanju francuskog udruženja prevoznika FNTR (La Federation Nationale des Transports Routiers), većina francuskih transportnih firmi je potpuno ili delimično prestalo sa radom usled krize koju je izazvala pandemija korona virusa.

Istraživanje koje je FNTR sproveo između 6. i 15. aprila, a kojim nisu obuhvaćene transportne firme koje vrše prevoz hrane i hrane za kućne ljubimce, pokazalo je da je 84 procenata francuskih transportnih firmi potpuno ili delimično prestalo sa radom – 27 procenata je potpuno obustavilo poslovanje dok 57 procenata obavlja svoju delatnost ali sa smanjenim kapacitetom.

Četvrtina ispitanika tvrdi da im je plasman usluge u odnosu na prošlu godinu manji za 75 procenata i više. Dve nedelje pre posmatranog perioda 59 procenata vozila je bilo parkirano dok je sredinom aprila procenat parkiranih vozila iznosi 52.

Prema FNTR kriza je najviše pogodila transportne kompanije koje rade za automobilsku industriju jer je 92 procenata njih potpuno prestalo sa radom. Slična situacija je i kod transportnih firmi specijalizovanih za selidbe, transport nameštaja i građevinskog materijala.

Posmatrano po regionima, prevoznici u Dolini Loare i na istoku zemlje posebno su teško pogođeni korona virusom, a najveći broj obustava rada ima u regiji Alzas i u jugoistočnom delu Francuske.

Izvor: VerkehrsRundschau