Vesti

„FIKSNA“ CEMT DOZVOLA I U NEMAČKOJ

22.08.2018

CEMT dozvola je multilateralna dozvola na osnovu koje prevoznik može obaviti neograničen broj vožnji između država članica CEMT-a i u tranzitu preko teritorije jedne ili više država članica CEMT-a, vozilima registrovanim u državi članici CEMT-a. Države članice CEMT-a su države Evropske unije, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska, kao i veliki broj zemalja istočne i jugoistočne Evrope, među kojima je i naša država, ukupno 43 države.

Pojedine države članice CEMT-a, konkretno Austrija, Grčka, Italija, Mađarska i Rusija, ograničile su broj CEMT dozvola koje važe na njihovoj teritoriji. Takve dozvole imaju na sebi crveni pečat sa oznakom države u kojoj ne važe.

Način raspodele i dodele dozvola propisan je Uredbom o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima. Jedan od osnovnih principa raspodele dozvola, uveden još 2003. godine, je postojanje fiksnog i promenljivog dela. Tako je Uredbom, između ostalog, predviđeno da se prevozniku ponovo dodeljuje CEMT dozvola u fiksnom delu raspodele ukoliko prevoznik podnese zahtev za dodelu CEMT dozvole i ako je prevoznik CEMT dozvolu u posmatranom periodu (1. januar do 30. septembar) koristio efikasno. Pod efikasnim korišćenjem podrazumeva se da je prevoznik CEMT dozvolu koristio najmanje dva meseca u posmatranom periodu i da je za tu CEMT dozvolu nadležno ministarstvo utvrdilo da je ostvaren propisan broj bodova za vožnje obavljene tom CEMT dozvolom (80 i više bodova).

Istovremeno, u slučaju da efikasnom CEMT dozvolom koja važi na teritoriji Austrije, Grčke, Italije i Rusije, prevoznik nije obavio najmanje onoliko vožnji koliko je propisano, nadležni organ može dodeliti prevozniku drugu CEMT dozvolu.

Broj CEMT dozvola koji preostane nakon raspodele fiksnog dela, raspodeljuje se prevoznicima kroz promenljivi deo plana.

Zanimljivo je da princip fiksnog i promenljivog dela raspodele primenjuje i Nemačka. Naime, u nedavno objavljenom pozivu Savezne kancelarije za drumski transport (BAG) za podnošenje zahteva za dodelu CEMT dozvola u 2019. godini, stoji da se CEMT dozvola generalno ponovo dodeljuje istom prevozniku ako je podnosilac zahteva dovoljno koristio dozvolu u periodu evaluacije (1. septembar 2017. godine do 31. avgusta 2018. godine). Za ponovnu dodelu CEMT dozvola koje važe na teritoriji Austrije, Italije ili Grčke, CEMT dozvola će ponovo biti izdata nemačkom prevozniku ako je u posmatranom periodu njome obavio najmanje jedan prevoz između Austrije, Italije ili Grčke i države članice CEMT-a u kojoj ne važi Licenca Zajednice. Za ponovno izdavanje CEMT dozvola koje važe u Rusiji, nemački prevoznik mora dokazati da je obavio najmanje tri prevoza između Rusije i treće zemalje za koje mu nisu bile na raspolaganju pojedinačne dozvole za prevoz za i iz trećih zemalja.

U pomenutom obaveštenju BAG-a stoji i da se CEMT dozvole načelno izdaju za prevoze između dve države članice CEMT-a kod kojih Licence Zajednice ne važi na celoj trasi. Takođe, navodi se i da CEMT dozvole nemački prevoznici mogu koristiti vozilima kategorije „Evro IV bezbedno“ i više osim CEMT dozvola koje važe u Austriji i Rusiji koje mogu koristiti vozilima kategorije „Evro V bezbedno“ i više. Zahtev za dodelu CEMT dozvola za 2019. godinu nemački prevoznici podnose do 1. oktobra 2018. godine.

Više informacija o CEMT dozvolama i načinu njihovog korišćenja dostupne su korisnicima INFO-centra na stranici Uputstva, obrasci i modeli, u rubrici Pristup tržištu prevoza – dozvole za prevoz.