Vesti

FRANCUSKA: MINIMALNA CENA RADA

18.01.2018

Krajem 2017. godine Francuska je odustala od odluke da uvede naknadu za korišćenje SIPSI sistema u iznosu od 40 evra. Međutim, početkom ove godine, francusko ministarstvo nadležno za rad objavilo je da će ova naknada ipak biti uvedena ali da će je plaćati samo poslodavci koji budu kažnjeni zbog prijavljivanja netačnih podataka.

Detalji propisa kojim će se ova naknada definisati za sada nisu poznati, a objavljivanje istog očekuje se do kraja janura 2018. godine.

Dobra vest iz Francuska je pojednostavljenje administracije sertifikata za zaposlene upućene na rad u Francusku.

Novi obrasci sertifikata sadrže jedinstvenu identifikacionu oznaka što omogućava da elektronska verzija sertifikata ima istu važnost kao i papirna verzija. Ovo praktično znači da prevoznici više neće biti u obavezi da štampaju i overavaju sertifikate, a da ih potom skenirane učitavaju u sistem. Ni vozači više neće morati da nose potpisane i overene sertifikate sa sobom i vode računa o istima. Biće dovoljno da poseduju elektronsku verziju ovog dokumenta na telefonu, tabletu ili nekom drugom uređaju, pod uslovom da je jasno čitljiv.