Vesti

FRANCUSKA: FRANCUSKI PREVOZNICI TEK NA PETOM MESTU

20.01.2018

Prema analizama francuskog ministarstva nadležnog za saobraćaj, kojima su obuhvaćene gotovo dve decenije, Francuska je od 2001. godine, kada je bila na drugom mestu, odmah iza Nemačke, do 2016. godine pala na peto mesto, iza Nemačke, Poljske, Španije i UK, u obimu prevoza u drumskom saobraćaju.

Prema rezultatima ove analize, svetska ekonomska kriza 2008. godine pogodila je francusku transportnu privredu  jače nego transportne privrede drugih evropskih zemalja. Obim transportne aktivnosti u EU, u tom periodu, pao je za 10,5 procenata, što je polovina pada koji je imala Francuska – 20.8 procenata. Pored svetske ekonomske krize, glavni razlog za pad francuske transportne privrede je i jaka međunarodna konkurencija.

Najveći pad od 73,4 procenata zabeležen je u međunarodnom prevozu: 1990. godine udeo francuskih prevoznika u međunarodnom prevozu bio je 24,3 procenata, dok je u 2016. godini bio samo 7,5 procenata.