Vesti

H: NOVI OBRAZAC I BOLJA ZAŠTITA MAĐARKIH DOZVOLA ZA PREVOZ

28.08.2018

Prema pisanjima mađarskog udruženja prevoznika MKFE, u okviru paketa predloga mera koje imaju za cilj efikasniju kontrolu stranih prevoznika kojima je za obavljanje prevoza na teritoriji Mađarske potrebna pojedinačna dozvola za prevoz, nadležnom ministarstvu je predložen novi, uniformni obrazac dozvole za prevoz sa dodatnom zaštitom – hologramskom nalepnicom. Predlog su podržala i ostala udruženja prevoznika.

                                                                                                            Slika: mkfe.hu

U MKFE-u veruju da će primenom novog obrasca dozvole, uz kreiranje bar kodova ili QR kodova biti stvoren preduslov za bolju i efikasniju kontrolu stranih prevoznika, i to ne samo na graničnim prelazima već i na drugim mestima, uključujući i mesta utovara i istovara.

Paralelno sa uvođenjem novog obrasca, MKFE predlaže i prethodnu elektronsku registraciju dozvola za prevoz. Kako objašnjavaju, u praksi bi to značilo da se, u trenutku prelaska granice ili na drugom mestu u Mađarskoj, broj dozvole za prevoz, registarske oznake vozila, masa vozila i mesto utovara ili istovara vozila registruju u sistemu. Na osnovu ovih podataka, sistemima TSM i HU-GO bi bilo omogućeno da prate kretanje vozila i, na osnovu mase vozila, beleže informacije o istovaru i utovaru. Dalje, ukoliko sistem registruje bilo kakva neslaganja, „alarmiraće“ nadležne kontrolne organe koji će potom izvršiti kontrolu stranog prevoznika.

Informacije o roku za usvajanje predloženih mera i njihovoj primeni, u ovom trenutku nisu dostupne.