Vesti

HOLANDIJA: KAMPANJA INFORMISANJA PREVOZNIKA O ZABRANI KORIŠĆENJA PUNOG NEDELJNOG ODMORA U KABINI VOZILA

25.01.2018

Holandija je, pored Nemačke, Francuske, Belgije i UK, uvela zabranu korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini vozila. Holandsko nadležno ministarstvo trenutno sprovodi kampanju informisanja međunarodnih prevoznika o ovoj zabrani deleći višejezične letke na kojima je istaknuta ova zabrana i visina novčane kazne za prekršaj od 1500 eura.

Najavljeno je da će nakon sprovođenja kampanje informisanja, holandski kontrolni organi započeti sa opsežnim kontrolama.