Vesti

HOLANDIJA: PREVOZ OPASNIH TERETA U LOŠIM VREMENSKIM USLOVIMA

26.12.2017

Holandski propisima kojima se reguliše prevoz opasnih tereta u drumskom saobraćaju predviđene su zabrane obavljanja ovih prevoza u lošim vremenskim uslovima, i to sledeće zabrane:

I Ako je vidljivost, zbog vremenskih uslova kao što su magla, sneg i kiša, manja od 200 metara, zabranjeno je prevoženje:
· opasnih tereta u cisternama čiji je kapacitet veći od 3000 litara;
· eksplozivnih materijala u količinama iznad količina izuzetih u poglavlju 1.1.3.6 ADR sporazuma.

II U slučaju klizavog puta i ako je vidljivost usled vremenskih uslova kao što su magla, sneg i kiša, manja od 50 metara, zabranjeno je prevoženje:
· opasnih tereta u cisternama ili u rasutom stanju;
· upakovanog opasnog tereta u količinama  iznad količina izuzetih u poglavlju 1.1.3.6 ADR sporazuma.

Zabrana prevoza na klizavim putevima ne važi za prevoz medicinskih izotopa. Ministar nadležan za saobraćaj može odobriti izuzeće od zabrane prevoza ako se dokaže postojanje dugoročne potrebe i hitnosti prevoza.