Vesti

HR: ZABRANA TRANZITA PREKO GP ILOK I ERDUT

13.05.2021

 

Novo donetim Pravilnikom o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku određeni su javni putevima po kojima je dozvoljeno odvijanje tranzitnog saobraćaja teretnim vozilima sa ili bez tereta čija ukupna masa prelazi 7,5 tona i/ili koja su sama ili sa priključnim vozilom duža od 14 metara.

Na spisku puteva na kojima je odvijanje tranzitnog saobraćaja dozvoljeno ne nalazi se put koji vodi od graničnog prelaza

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni