Vesti

HU: POOŠTRAVAJU SE PRAVILA ZA ODREĐIVANJE EKOLOŠKE KATEGORIJE U SISTEMU E-PUTARINE

11.06.2021

Jedan od elemenata za određivanje mađarske putarine za teretna vozila najveće dozvoljene mase veće od 3,5 tone jeste ekološka kategorija. Određivanje ekološke kategorije osnovni je uslov da se, u slučaju svih teretnih vozila koja koriste mađarske puteve podložne putarini, putarina naplaćuje srazmerno nivou zagađivanja životne sredine i količini emisije izduvnih gasova.

U slučaju teretnih vozila mađarske registracije kompanija National Toll Payment Services Plc. – NTPS Plc. može da proveri ekološku kategoriju u javnoj evidenciji vozila Mađarske, dok u slučaju vozila inostrane registracije to trenutno nije moguće. Zato je ova kompanija uvela obavezu

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni