Vesti

I: IZMENJENA PRAVILA ZA ULAZAK U ITALIJU

22.04.2021

Profesionalni vozači koji su u prethodnih 14 dana pre ulaska u Italiju boravili ili tranzitirali neku od zemalja sa liste B, C, D i E, obavezni su da popune izjavu kojom dokazuju da je razlog njihovog ulaska u Italiju poslovni i da prijave svoj ulazak Odeljenju za prevenciju nadležnog zdravstvenog centra, na osnovu mesta ulaska.

Kontakti nadležnih zdravstvenih ustanova koje treba obavestiti o ulasku na teritoriju Italije su sledeći:

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni