Vesti

KI: AŽURIRAN IZVOD IZ CEMT UPUTSTVA ZA 2022

21.01.2022

CEMT dozvole su multilateralne dozvole koje izdaje međuvladina organizacija Međunarodni transportni forum (International Transport Forum – ITF) na osnovu kojih prevozni osnovani u državama članicama ove organizacije mogu da obavljaju prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, kada se taj prevoz obavlja između država članica i u tranzitu preko teritorije jedne ili više država članica vozilima registrovanim u državi članici.

Na dan 1. januar 2022. godine sledeće države članice učestvuju u sistemu kvota: Albanija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Jermenija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Severna Makedonija, Slovenija, Slovačka, Srbija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina.

Dokument tzv. CEMT uputstvo koje objavljuje ITF, a u kome su opisane glavne karakteristike CEMT dozvola i uslovi i područja njhove primene, nedavno je izmenjen i dopunjen. Korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni