Vesti

KI: RASPODELA DOZVOLA I 30. SEPTEMBAR!

29.09.2020

Podsećamo da je sutra 30. septembar – poslednji dan perioda koji se posmatra prilikom utvrđivanja fiksnog dela plana raspodele pojedinačnih, CEMT i vremenskih dozvola.

Naime, prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, jedan od kriterijuma za raspodelu dozvola, i to fiksni deo plana raspodele dozvola je pravilno korišćenje pojedinačnih dozvola odnosno efikasno korišćenje CEMT i vremenskih dozvola.

Kriterijum pravilnog korišćenja pojedinačnih dozvola primenjuje se tako što se za svakog prevoznika utvrđuje broj pravilno korišćenih pojedinačnih dozvola posebno za svaki kontingent u periodu oktobar-oktobar (1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine).

Pravilno iskorišćena pojedinačna dozvola je dozvola u kojoj su uneti tačni podaci koji nisu brisani ni menjani, koja je korišćena teretnim vozilom iz voznog parka prevoznika kome je dozvola dodeljena, na propisan način prema nameni, koja nije korišćena za prevoze koji su liberalizovani u skladu sa međunarodnim ugovorima, koja nije ustupljena drugom prevozniku, koja je korišćena u skladu sa posebnim uslovima iz člana 8. stav 2. tačka 13) Uredbe i koja je vraćena zajedno sa odgovarajućim CMR, a u slučaju da je dozvola korišćena teretnim vozilom u zakupu, dostavlja se i izjava o broju i datumu fakture kojom je takav prevoz vozilom u zakupu ostvaren i upućen na plaćanje, kao i dokaz da je teretnim vozilom upravljao vozač koji je radno angažovan kod zakupca.

Kriterijum efikasnosti korišćenja CEMT dozvola primenjuje se tako što se za svaku CEMT dozvolu utvrđuje ukupan broj bodova, i to sabiranjem broja bodova za svaku obavljenu vožnju, ne računajući vožnje obavljene teretnim vozilima u zakupu, u periodu januar-oktobar (1. januara do 30. septembra).

Kriterijum efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola primenjuje se tako što se za svaku vremensku dozvolu utvrđuje broj obavljenih vožnji, ne računajući vožnje obavljene teretnim vozilima u zakupu, u periodu januar-oktobar (1. januara do 30. septembra).

Dakle, u fiksni deo plana raspodele pojedinačnih dozvola za 2021. godinu prevozniku će biti dodeljene samo one pojedinačne dozvole koje je pravilno iskoristio i vratio nadležnom ministarstvu u periodu od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2020. godine. Takođe, prilikom utvrđivanja fiksnog dela plana raspodele CEMT i vremenskih dozvola posmatraju se samo vožnje obavljene u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. septembra 2020. godine.