Vesti

LICENCA ZA JAVNI PREVOZ TERETA

12.04.2018

Članom 6. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015) propisano je da javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to licence za:
– javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i
– javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Na osnovu licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju može se obavljati prevoz u domaćem drumskom saobraćaju ali i međunarodni bilateralni prevoz sa susednim državama sa kojima je predviđeno obavljanje prevoza bez dozvola.

Uslovi za izdavanje licence propisani su članom 7. istog zakona. Licenca za prevoz izdaje se domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ako podnesu dokaze da ispunjavaju sledeće uslove:
– poslovni ugled;
– finansijsku sposobnost;
– profesionalnu osposobljenost;
– stvarno i stalno sedište;
– odgovarajući vozni park;
– odgovarajući broj radno angažovanih vozača.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji su obavljali delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju pre donošenje ovog zakona bili su dužni da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana početka njegove primene, odnosno do 12. februara ove godine. Međutim, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju koji se nalazi u skupštinskoj proceduri od 25.01.2018. godine i čije se usvajanje očekuje uskoro, između ostalog, predviđeno je pomeranje roka za usklađivanje poslovanja na 12. septembar 2018. godine.

KANCELARIJA IVANOVIĆ je izradila uputstva za podnošenje Zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobraćaju (neophodan za dokazivanje jednog od uslova za izdavanje licence) i Zahteva za izdavanje licence za javni prevoz tereta koja možete preuzeti sa vebsajta KANCELARIJE IVANOVIĆ. Da bi ste preuzeli ova uputstva, kliknite na naziv dokumenta koji želite da preuzmete.