Vesti

MF: DA LI JE PREVOZNIK U OBAVEZI DA SAZNA DA LI JE CARINSKI ORGAN U OSNOVICU ZA OBRAČUN PDV URAČUNAO TROŠKOVE PREVOZA?

30.04.2019

Ministarstvo finansija je u svom mišljenju od 11. aprila dalo odgovor na pitanje da li je prevoznik u obavezi da u slučaju prevoza dobara koja se uvoze i za čiji uvoz postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, nastoji da dođe do saznanja da li je nadležni carinski organ pri utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara u tu osnovicu uračunao i troškove prevoza nastale do prvog odredišta u Republici Srbiji.

U pomenutom mišljenju Ministarstvo finansija je podsetilo i na poreski tretman usluge prevoza povezane sa uvozom dobara, dokumenta koje prevoznik mora da poseduje da bi ostvario pravo na poresko oslobađanje ali i dokumenta koje ne mora da poseduje, kao i ko se smatra licem koje vrši usluge prevoza dobara.

Ovo i druga mišljenja Ministarstva finansija dostupna su korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ na stranici Službena mišljenja, objašnjenja i obaveštenja organa uprave – Ministarstvo finansija.