Vesti

MF: KO MOŽE BITI DRŽALAC TERMINALA, USLOVI KOJE TERMINAL MORA ISPUNJAVATI I CENA USLUGE KORIŠĆENJA PARKINGA NA TERMINALU

11.02.2019

Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je vest da je ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali doneo Instrukciju sprovođenja nadzora, kontrole i stavljanja robe u postupak koje sprovodi organ Uprave carina na terminalima, čime se značajno olakšava carinski postupak u teretnom saobraćaju.

Instrukcija je doneta 29. januara 2019. godine, a njome je precizirano ko može biti držalac terminala, kao i uslovi koje terminal mora ispunjavati, čime će, kako se navodi, biti poboljšani uslovi rada kako carinskih službenika, tako i korisnika terminala.

Predviđeno je da ukoliko je držalac terminala privredno društvo, cena usluge korišćenja parkinga na terminalu ne bude veća od 1.200 dinara uključujući PDV, za 24 sata od momenta ulaska vozila u terminal, kao i da će se ista cena naplaćivati za svakih sledećih 24 sata zadržavanja vozila na terminalu.

U vesti se dalje navodi da je Ministar Mali krajem prošle godine održao nekoliko sastanaka sa predstavnicima Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda i Udruženja MDT iz Kraljeva, nakon čega su uzeti u obzir predlozi tih udruženja koji se odnose na rok za predaju robe carinskom organu, pa je Uprava carina krajem prošle godine naložila svim carinskim službenicima da u polaznoj carinskoj ispostavi u nacionalnom tranzitnom postupku određuju rok za predaju robe odredišnom carinskom organu od 5 dana.