Vesti

MGSI: APRILSKA REVIZIJA GODIŠNJEG PLANA RASPODELE DOZVOLA

04.03.2020

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima , nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola tzv. revizije godišnjeg plana raspodele, i to tri revizije plana raspodele u toku kalendarske godine.

Prvu reviziju godišnjeg plana raspodele dozvola Ministarstvo će izvršiti u aprilu.

Zahtev za aprilsku, ali i junsku i septembarsku revizijupodnose prevoznici koji nisu podneli zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele.

Zahtev za aprilsku reviziju prevoznici podnose od 1. do 10. marta tekuće godine, i to na formularima objavljenim od strane Ministarstva.

Prilikom aprilske revizije Ministarstvo prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 75% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele, i to na osnovu broja do tada zaduženih dozvola. U broj zaduženih dozvola ne računaju se razdužene dozvole koje nisu iskorišćene. Takođe, utvrđivanje promenljivog dela posebnog plana raspodele ne vrši se za prevoznike kojima je umanjen fiksni deo pojedinačnog plana zbog činjenice da nisu zadužili propisani minimum od 75% dozvola iz fiksnog dela plana.

Obaveštenje Ministarstva o revizijama godišnjeg plana raspodele i formulari za podnošenje zahteva objavljeni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ isti su dostupni i na stranici Raspodela dozvola.