Vesti

MGSI: DODELA NEPREUZETIH VREMENSKIH DOZVOLA

05.02.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o nepreuzetim vremenskih dozvola. Nepreuzeto je sedam čeških i 15 holandskih godišnjih dozvola. Zahtev za ove dozvole može podneti 12 odnosno 47 prevoznika.

Nepreuzete vremenske dozvole mogu biti dodeljene domaćim prevoznicima sa lista čekanja. Liste čekanja za svaki kontingent vremenskih dozvola ranije su utvrđene i objavljene. Zahtev za nepreuzete vremenske dozvole podnosi se najkasnije do 14. februara 2019. godine, zajedno sa dokazom o uplati odgovarajuće administrativne takse.

U skladu sa odredbama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, domaći prevoznik sa liste čekanja može odustati od preuzimanja vremenske dozvole koja mu pripada po listi čekanja – nepodnošenje zahteva za preuzimanje vremenske dozvole podrazumeva se kao odustajanje.

Obaveštenje i liste čekanja dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra i na stranici Raspodela dozvola – 2019, u rubrici Liste čekanja.