Vesti

MGSI: DONETA NOVA UREDBA O RASPODELI DOZVOLA ZA PREVOZ

10.10.2022

Na osnovu člana 36. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, br. 111/2022 od 7. oktobra 2022. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 113/15 i 44/18 – dr. propis).

Na Opšti deo plana raspodele i pojedinačni plan raspodele iz kontingenta za 2022. godinu i preuzimanje pojedinačnih dozvola iz utvrđenog plana raspodele za 2022. godinu primenjuju se odredbe propisa po kojima su Opšti deo plana raspodele i pojedinačni plan raspodele za 2022. godinu doneti.

Tekst nove Uredbe možete preuzeti ovde.