Vesti

MGSI: LIBERALIZACIJA BILATERALNOG PREVOZA SA RUMUNIJOM

03.10.2018

Prevoz u tranzitu preko teritorija Srbije i Rumunije izuzet je iz režima dozvola još od 1. decembra 2007. godine za vozila kategorije „EVRO II bezbedno “ i više. Posle gotovo 11 godine, dve zemlje su odlučile da dodatno otvore pristup svojim transportnim tržištima.

Naime, na sastanku rumunsko – srpske Mešovite komisije održanom 25. i 26. septembra 2018. godine u Bukureštu dogovoreno je sprovođenje pilot-projekta koji podrazumeva izuzimanje bilateralnog prevoza između dve zemlje i tranzitnog prevoza preko teritorija dveju zemalja, za sve kategorije vozila, iz režima dozvola za prevoz, odnosno liberalizaciju prevoza u biletu i tranzitu, za sve kategorije vozila, od 1. novembra 2018. godine.

Pilot projekat koji predstavlja važnu polaznu tačku u pregovorima o novom sporazumu o međunarodnom drumskom prevozu između dveju zemalja, trajaće od 1. novembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine. Tokom perioda trajanja projekta obe strane će pratiti efekte koje on ima na njihova transportna tržišta i u zavisnosti od rezultata, tokom 2019. godine, odlučiti da li će nastaviti projekat ili će ponovo uspostaviti režim dozvola za prevoz.

Prevoz za i iz trećih zemalja ostaje u režimu dozvola a delegacije dve zemlje dogovorile su preliminarnu razmenu 1.000 dozvola koje će važiti za prevoze za i iz trećih zemalja za 2019. godinu. Istovremeno, delegacije su se saglasile da ovaj broj može biti i veći ukoliko se ukaže realna potreba na tržištu.