Vesti

MGSI: NOVA UREDBA O RASPODELI DOZVOLA NA SNAZI OD 15. OKTOBRA A PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA RASPODELU ZA 2023. POČINJE 17. OKTOBRA

14.10.2022

Nova Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta stupa na snagu 15. oktobra 2022. godine. Istovremeno, prema članu 31. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, domaći prevoznici od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnose zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana za narednu godinu.

 

S tim u vezi, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o podnošenju zahteva za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2023. godinu, zajedno sa formularima i izjavama koji se podnose uz zahtev.

Zahtev se podnosi od petka 17.10.2022. do utorka 01.11.2022. godine u prostorijama pisarnice državnih organa (kancelarija broj 19a.) SIV 3, Omladinskih brigada 1, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo na objavljenim formularima, i to u dva primerka.

Prva strana zahteva podnosi se na memorandumu prevoznika i sadrži spisak priloga koji se podnose uz zahtev. Obavezan sadržaj priloga je:

– Tabela 1. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola za 2022. godinu;
– Tabela 2. Broj i vrsta potrebnih vremenskih dozvola za 2022. godinu;
– Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih CEMT dozvola za 2022. godinu.

Članom 7. nove Uredbe propisano je da se pojedinačni plan raspodele utvrđuje prema posebnim kriterijumima:
1) pravilno korišćenje pojedinačnih dozvola odnosno efikasno korišćenje CEMT i vremenskih dozvola;
2) kvalitet voznog parka;
3) korišćenje kombinovanog prevoza.

Dakle, kriterijumi broja vozača, korišćenje voznog parka za određeni kontingent i ostvarenog prihoda po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika, koji su prethodno važećom uredbom bili u primeni, više nisu u primeni.

Prilikom utvrđivanja godišnjeg plana, za izračunavanje kriterijuma koji se odnose na kvalitet voznog parka Ministarstvo će koristiti podatke iz svojih službenih evidencija na dan 1. novembar 2022. godine. Podaci će blagovremeno, u skladu sa Uredbom, biti objavljeni zajedno sa ostalim propisanim podacima kako bi domaći prevoznici sa dostavljenim zahtevima izvršili proveru evidentiranih podataka i eventualno dostavili primedbe na objavljene podatke.

Obaveštenje i forme zahteva dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ i na stranici Raspodela dozvola – 2023.