Vesti

MGSI: OBAVEŠTENJE O MERAMA ZA VOZAČE

24.03.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je prevoznike i vozače da su Odlukom o proglašenju COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću stvoreni uslovi za odvijanje međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, na način što se mere izolacije i karantina u trajanju od 28 odnosno 14 dana ne primenjuju na članove posade teretnih motornih vozila.

Istovremeno, Ministarstvo posebno ukazuje na mere kojih svaki vozač teretnog motornog vozila mora da se pridržava a u cilju sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom SARS-CoV-2:

„Svaki vozač teretnog motornog vozila za vreme radnog vremena mora biti maksimalno zaštićen, bez obzira da li je u kamionu, pored kamiona (za vreme utovara odnosno istovara), u poslovnim prostorijama prevoznika za koga radi i sl. Po završetku radnog vremena a pre dolaska u mesto prebivališta odnosno mesto boravišta, svaki vozač kod sebe mora posedovati dokaz da je neposredno pre toga završio prevoz ili dokaz da je krenuo na isti (putni nalog, tahografski listić, ispis i sl). Dolaskom u mesto prebivališta odnosno mesto boravišta, svaki vozač teretnog motornog vozila mora biti u samoizolaciji do narednog odlaska na put. Vozači teretnih motornih vozila moraju se za vreme samoizolacije svakog dana javljati nadležnom zdravstvenom centru kako bi prijavili svoje zdravstveno stanje.“

Ministarstvo je ponovilo i ranije upućen apel prevoznicima i njihovim vozačima da ne primaju putnike u svoja teretna vozila jer time krše mere Vlade Republike Srbije odnosno odredbe Odluke o proglašenju COVID-19 izazvane virusom SARS-Co V-2 zaraznom bolešću i ugrožavaju zdravlje i bezbednost svih građana Republike Srbije. Ministarstvo je podsetilo i na obavezu da svaki vozač u kabini teretnog motornog vozila, pored ostale dokumentacije, mora da poseduje i ugovor o radu, odnosno ugovor o radnom angažovanju. Prema vozačima koji budu kršili mere koje je donela Vlada Republike Srbije kao i prema osobama koje nemaju status vozača, biće sprovedene odgovarajuće mere, navedeno je u obaveštenju Ministarstva.

Obaveštenje Ministarstva možete preuzeti ovde.